KREDYTY DLA FIRM

W BDJ Finance wspieramy wszystkich przedsiębiorców, tych posiadających wieloletnie firmy i tych którzy niedawno rozpoczęli działalność.

Doskonale wiemy, że przedsiębiorcy, na różnych etapach zarządzania swoją firmą mogą stanąć przed koniecznością pozyskania dodatkowych środków pieniężnych. Cel kredytu firmowego jest różny - począwszy od kredytu na rozpoczęcie działalności, kredyty obrotowe czy kredyty inwestycyjne. Niezależnie od tego czy pragniesz zainwestować w nowe technologie w swojej firmy, czy przedsiębiorstwo potrzebuje szybkiego zastrzyku gotówki możesz starać się o przyznanie kredytu dla firmy.

Banki zazwyczaj oferują dla przedsiębiorców trzy rodzaje kredytów firmowych:

KREDYT INWESTYCYJNY

Jak nazwa wskazuje cel, na jaki mogą zostać wydane środki z takiego kredytu to inwestycje. Innymi słowy, jeżeli Twoja firma planuje budowę nowych obiektów lub ich modernizację, zakup technologii, maszyn czy urządzeń - jest to produkt skrojony pod twoje potrzeby.

KREDYT OBROTOWY

Jest to kredyt przeznaczony na dofinansowanie bieżącej obsługi firmy. Jeżeli potrzebujesz dodatkowych środków na opłacenie rachunków, zakupić dodatkowy towar, czy usprawnić działanie przedsiębiorstwa to forma kredytu, którą powinieneś się zainteresować.

KREDYT HIPOTECZNY

Jest to najbardziej popularny, a jednocześnie najdłuższy do spłaty kredyt.
Podobnie jak w przypadku kredytu dla osób prywatnych, również dla firm jest przyznawany pod zakup nieruchomości lub remont mieszania czy domu.

DLA BIZNESU

BDJ Finance wspiera przedsiębiorców

W BDJ Finance wspieramy przedsiębiorców, niezależnie od czasu prowadzenia przez nich  działalności. Dlatego też podejmuje się współpracę z firmami będącymi dość krótko na rynku - już od 6 miesiąca prowadzenia działalności gospodarczej. Nowopowstałe przedsiębiorstwa mogą liczyć na wsparcie na rozwój czy bieżące finansowanie. Górny limit kredytu, jaki może zostać przyznany na taki cel do 500 000 zł. Nie wymagane są przy tym żadne zabezpieczenia.

Obsługujemy także firmy, które posiadają już obecne zobowiązania kredytowe i widnieją w bazie KRD. Wówczas maksymalna wysokość pożyczki to 500 000 zł. W tym wypadku wymagane jest zabezpieczenie kredytu w postaci weksla. Więcej informacji uzyskasz w naszym biurze.

Kredyt obrotowy dla firm jest bardzo popularną formą pożyczki. W naszej pracy bardzo często spotkamy się z przedsiębiorcami potrzebującymi tego rodzaju wsparcia. Nasza oferta wychodzi, oczywiście na przeciw Państwa oczekiwaniom. Proponujemy dwie formy kredytowania:

 • kredyt firmowy bez zaświadczeń z ZUS, US o maksymalnej wysokości 300 000 zł
 • kredyt z Gwarancją de minimis nawet do 1 000 000 zł

GWARANCJA DE MINIMIS

Czym jest Gwarancja de minimis?

Gwarancja de minimis jest to forma pomocy w spłacie kredytu firmowego - obrotowego lub inwestycyjnego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (sektor MŚP). Należy pamiętać, że nie jest to forma dotacji, udział w programie nie obniża wysokości kredytu firmowego. Jest to rodzaj zabezpieczenia oferowanego przez Skarb Państwa przy współudziale Banku Gospodarstwa Krajowego. Dzięki wdrożeniu Gwarancji de minimis bank zyskuje pewność, że zobowiązanie finansowe przedsiębiorstwa zostanie spłacone.

Zasady udzielania Gwarancji de minimis są proste:

 • udzielana jest na maksymalnie na 27 miesięcy
 • obejmuje do 60% kredytu obrotowego
 • musi być zabezpieczona wekslem in blanco podpisanym przez przedsiębiorcę
 • nie dotyczy odsetek oraz opłat dodatkowych ponoszonych podczas udzielania kredytu firmowego

Limit pomocy de minimis wynosi 200 000 euro (w przypadku firm transportowych - 100 000 euro) w roku podatkowym, w którym przedsiębiorstwo ubiega się o gwarancję oraz w poprzedzających dwóch latach podatkowych.

Jakie są korzyści z przystąpienia do programu?

 • dostępność kredytu dla firm nie posiadających odpowiedniego zabezpieczenia finansowego lub z krótką historią kredytową
 • obniżenie całkowitego kosztu kredytu poprzez np. zastosowanie niższej marży czy prowizji
 • części kredytu firmowego objętego Gwarancją de minimis nie trzeba zastawiać na rzecz banku, który udziela pożyczki oraz Banku Gospodarstwa Krajowego. Pozwala to na zachowanie elastyczności w dysponowaniu majątkiem firmy
 • procedura nie jest skomplikowana i załatwiana jest w placówce w której firma stara się o uzyskanie kredytu
 • rozpatrzenie wniosku o udzielenie gwarancji jest bezpłatne

DLA BIZNESU: FACTORING

W BDJ Finance wspieramy naszych Klientów firmowych na różnych platformach finansowania, również factoringu.

Faktoring staje się coraz popularniejszym narzędziem finansowym, zwłaszcza biorąc pod uwagę realia i maksymalnie wydłużony czas spłaty wystawianych faktur.

Czym jest faktoring? Najprościej mówiąc jest to usługa finansowa dla firm, które udzielają tak zwanych kredytów kupieckich, czyli stosujących odroczone terminy płatności za faktury wobec kontrahentów. Polega ona na wykupie przez firmę faktoringową (faktora) od przedsiębiorstwa nieprzeterminowanych należności za wykonanie usługi lub sprzedaż towarów.

Warto wspomnieć, że faktoring jest usługą kompleksową. Oprócz zapewnienia szybkiego dostępu do gotówki, obejmuje także szereg innych zadań jak:

 • monitorowanie i egzekwowanie płatności
 • prowadzenie kont rozliczeniowych odbiorcy
 • przejęcie ryzyka w razie niewypłacalności odbiorcy

Jak w praktyce wygląda proces faktoringu?

 1. Firma wystawia swojemu kontahentowi fakturę za towary lub usługę
 2. Faktura przekazywana jest do firmy faktoringowej, gdzie przeprowadzana jest weryfikacja faktury oraz kontrahenta
 3. Firma faktoringowa przelewa na konto przedsiębiorstwa zaliczkę (w wysokości 50-90% wartości faktury brutto)
 4. Kontrahent spłaca fakturę przelewając należność na konto firmy faktoringowej
 5. Po otrzymaniu pełnej kwoty faktor wypłaca firmie pozostałe środki oraz pobiera prowizję.

Dlaczego warto?

Skorzystanie z usługi faktoringu poprawi płynność finansową Twoje firmy, a także pozowli na stały i szybki dopływ kapitału obrotowego. Zazwyczaj nie stosuje się dodatkowych zabezpieczeń ( w postaci hipoteki lub zastawu), jak to ma miejsce w przypadku bankowego kredytu firmowego. Jest to opcja dostępna dla także dla małych firm, które nie posiadają zdolności kredytowej. Dzięki możliwości wydłużenia terminu płatności za sprzedaż towarów i usług rośnie Twoja konkurencyjność na rynku. Ryzyko związane z niewpłacajnonika może zostać takze zredukowane i przeniesione na faktora. Wreszcie - faktoring wiąże się z prostszą i szybszą procedurą niż w przypadku uzyskania kredytu firmowego.

Większość przedsiębiorców z leasingiem wiąże jedynie opcję dogodnego kredytu firmowego na samochód. Tak naprawdę, leasingowane mogą być wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia firmy - specjalistyczne maszyny, komputery firmowe, meble, oprogramowanie i inne. Czym jest jednak leasing i czy warto interesować się tym produktem?

DLA BIZNESU: LEASING

Leasing jako najchętniej wybierana forma finansowania zakupu pojazdów.

Leasing jest połączeniem kredytu oraz dzierżawy. Decydując się na tę formę wsparcia, korzystasz z leasingowago urządzenia w warunkach określonych w umowie przez ściśle określony czas. Na czas spłaty, samochód czy komputer nie jest Twoją własnością, a jedynie jest Ci on udostępniony przez firmę udzielającą Ci leasingu. Po zakończeniu spłaty można oczywiście go odkupić najczęściej po cenie dużo niższej niż cena rynkowa.

Ogromną zaletą leasingu jest jej dostępność, także dla młodych, małych firm. W tym przypadku może jednak wiązać się to z wyższymi opłatami wstępnymi. Jest to jednak bardzo dobry pomysł na start, zwłaszcza w przypadku, gdy do uruchomienia firmy potrzebne jest odpowiednie zaplecze finansowe. Wówczas przedmioty, które są drogie, ale konieczne do funkcjonowania firmy mogą być dostępne w wygodnych, miesięcznych ratach.

Biorąc samochód czy inne urządzenie w leasing należy zastanowić się nad najkorzystniejszym rodzajem leasingu.

 • leasing finansowy opiera się na uiszczaniu comiesięcznych rat za przedmiot, w zamian za możliwość jego użytkowania. Jego celem jest systematyczna spłata tego towaru. Podatek VAT jest naliczany za cały okres dzierżawy.
 • leasingu operacyjnym opłata za dzierżawiony przedmiot nie jest pobierana w celu pokrycia jego wartości. Koszty uiszczane są za krótszy okres użytkowania, a przedmiot leasingu ma być w zamyśle zwrócony leasingodawcy po wygaśnięciu umowy. Podatek VAT naliczany jest stopniowo, przy okazji kolejnej raty.

Trzeci rodzaj leasingu, leasing zwrotny jest skierowany do firm, które w danym momencie nie posiadają wystarczających środków finansowych. Jego rolą jest wsparcie finansowe przedsiębiorstwa, dzięki możliwości odkupienia przez firmę leasingową środka trwałego. Ten jednak nadal może być nadal przez nie użytkowany, opłacając jednocześnie ratę kredytową.

BDJ Finance WIE JAK POMAGAĆ W FINANSACH

Dobierzemy optymalne usługi finansowe

W BDJ Finance wiemy, że znalezienie odpowiedniej formy kredytu firmowego jest niejednokrotnie koniecznym, ale i niełatwym zadaniem. Z tego powodu, chętnie służymy wsparciem i pomocą dla naszych Klientów w odnalezieniu najlepszej formy wsparcia finansowego.

TOP